WAF kooli laulu- ja hääleseade õpetajad

Maiken
Maiken
CVT volitatud õpetaja
11013639_1046390558728859_729683746105380567_n
Anneli Pilpak
Bert Pringi
Bert Pringi
CVT volitatud õpetaja

CVT volitatud õpetajad on lõpetanud 3-aastase laulja/lauluõpetaja kursuse Complete Vocal Instituudis Kopenhaagenis ja on seeläbi kvalifitseeritud professionaalse laulja ja -õpetajana. CVT õpetaja omab põhjalikke teadmisi vokaaliga seotud anatoomiast, õpetamismeetoditest, laialdasi teadmisi hääleprobleemide lahendamisest, oskab läbi viia hääle esmaabi programmi (kiire hääletaastamise programm), omab ülevaadet kõikidest hääletekitamise meetoditest, oskab neid demonstreerida ja õpetada.

CVT volitatud õpetaja on kohustatud end regulaarselt täiendama nii teoreetiliselt kui praktiliselt vastavalt viimaste uuringutele hääleteaduses ja praktilises tehnikaõppes ning peab olema kursis värskete suundadega pedagoogikas. Volitatud õpetaja staatuse säilitamiseks ning veendumaks, et õpetaja vastab CVT volitatud õpetaja järjepidevale tasemele, peab ta vähemalt kord kolme aasta jooksul oma volitusi pikendama, st osalema CVT täienduskoolitustel või sooritama uuesti eksamid.