fbpx

Laste Laulukool on iganädalane solistiõpe 3-12-aastastele, kus väikestes gruppides õpitakse laulmist igale lapsele individuaalselt pühendudes.

Lapse individuaalse tehnilise arengu kõrval keskendutakse Laste Laulukoolis ka artistlikule esitusele ja musikaalsusele. Tunnid on lõbusad ja õpetaja lähenemine mänguline. Tunnid sisaldavad nii teooriat kui vokaaltreeningut, samuti antakse koduseid ülesandeid ning toimuvad soololaulude kontserdid, kuhu laps saab valida endale ise või õpetaja abiga esitatava loo. Rühmatöö toetab väljendusoskuse, improvisatsiooni, fraseerimise ja intonatsioonitunnetuse arendamist. Rühmade suurus on keskmiselt 8-12 lauljat.

Laste Laulukoolis toimub õpe kolmes vanuseastmes: 3-6-aastased; 7-9-aastased ja 10-12-aastased. Alates 13. eluaastast ootame lauljaid noorteakadeemiasse.

  • 3-4-aastastele toimub üks 45 min tund nädalas ning õppetasu on sügissemestril 225€ (september-jaanuar, 5 kuud), kevadsemestril 180€ (veebruar-mai, 4 kuud).
  • 5-6-aastastele toimub üks 60 min tund nädalas ning õppetasu on sügissemestril 300€ (september-jaanuar, 5 kuud), kevadsemestril 240€ (veebruar-mai, 4 kuud),
  • 7-9 ja 10-12-aastastele toimub üks 90 min tund nädalas ning õppetasu on sügissemestril 400€ (september-jaanuar, 5 kuud), kevadsemestril 320€ (veebruar-mai, 4 kuud). ‘

Tasumine toimub arve alusel semestri alguses.