fbpx

Täiskasvanute vokaaltehnika eelkursustele e “viivipidamatute” kursusele ootame 17-aastaseid ja vanemaid lauljaid, kes tunnevad, et tahavad arendada oma viisi pidamise oskust. Kursused toimuvad kord nädalas rühmatunnina.

Grupid on avatakse õpetajate võimalustele vastavalt nii Tartus, Pärnus kui Tallinnas. Gruppide komplekteerimiseks on vaja osaleda vastuvõtuvestlusel, mis toimub laulukatsete päevadel. Loe katsete kohta lähemalt SIIT.

Sellel kursusel õpitakse laulmist rakendades CVT (Complete Vocal Technique) meetodit erinevate õpetajate käe all. Kursustel keskendutakse laulmise põhitõdedele ning õpitakse konkreetseid vahendeid ja nippe, nii teoorias kui praktikas, mille abil arendada meloodia ja rütmi täpselt laulmist ning muusikalist eneseväljendust. Õpitakse tundma ja kasutama hääleanatoomiat ja -füsionoomiat, laulmise üldisi põhimõtteid ja erinevaid hääle tekitamise viise. Anname ülevaate kõikidest võimalustest, milleks inimhääl võimeline on. Kõike õpitut treenitakse järjepidevalt nii harjutustes kui laule lauludes.

Kursuse õppetasu on sügissemestril 450€ (september–jaanuar, 5 kuud), kevadsemestril 360€ (veebruar–mai, 4 kuud). Tasumine toimub arve alusel semestri alguses. Osadena maksmise korral (kahes osas või igakuiselt) lisandub õppetasule 10€ kuu kohta ning õppetasu on sel juhul sügissemestril 500€ ja kevadsemestril 400€.

Kellele “viisipidamatute” kursus sobib?

Kursustele on oodatud kõik lauljad olenemata stiilist ja muusikalisest maitsest: nii rütmimuusika (pop, rock, heavy, R’n’B jne) kui klassikalise laulu huvilised. Kursusel osalemisel ei ole määrav laulja varasem kogemus.

Kursus sobib kõigile, kes on oma elus saanud sildi „viisipidamatu“. Tegelikkuses võivad peaaegu kõik inimesed laulmises ja meloodia täpses tabamises areneda ja „viisipidamatu“ on pigem staadium või etapp kui miski, mis peab olema jäädav või igavene. Laulmine toimub lihaste abil ning kui seda ei takista just mõni erivajadus, siis on iga inimene võimeline juhtima ja arendama oma lihastööd.

Miks rühmatunnid?

Kursused koosnevad rühmatundidest, kus valitseb avatuse ja usalduse õhkkond ning tööd tehakse individuaalselt igaühega. Tundides jälgivad kõik nii enese kui kursusekaaslaste õppeprotsessi edenemist, tugevusi ja nõrkusi ning julgustavad ja toetavad üksteist jagades kogemusi ja nippe ning ületades koos väljakutseid. Kursused on intensiivsed ja efektiivsed, võimaldades rakendada värskelt õpitut kohe ka praktikas. Meie kogemus ütleb, et WAFis rakendatav rühmaõppemeetod tagab üldiselt individuaaltunnist kiirema ning mitmekülgsema arengu. Gruppide suurus on keskmiselt 6-8 lauljat.