fbpx

Noorteakadeemia on mõeldud 11-17-aastastele lauluhuvilistele noortele ning selle tunnid toimuvad nädala sees õhtuti rühmatunnina.

Noorteakadeemia on iganädalane õpe, kus vokaaltehnika rühmatunnis (1,5 h) õpitakse laulmist erinevate õpetajate käe all Complete Vocal Technique’i ehk CVT meetodit rakendades. Laulja individuaalse tehnilise töö kõrval keskendutakse ka artistlikule arengule. Tunnid sisaldavad nii teooriat kui vokaaltreeningut, samuti antakse koduseid ülesandeid ning toimuvad soololaulude kontserdid, kus laulja valib endale ise esitatava loo. Rühmatöö toetab väljendusoskuse, improvisatsiooni, fraseerimise ja intonatsioonitunnetuse arendamist.

Kursuse õppetasu on sügissemestril 450€ (september-jaanuar, 5 kuud), kevadsemestril 360€ (veebruar-mai, 4 kuud). Tasumine toimub arve alusel semestri alguses. Osadena maksmise korral (kahes osas või igakuiselt) lisandub õppetasule 10€ kuu kohta ning õppetasu on sel juhul sügissemestril 500€ ja kevadsemestril 400€.

Soovi korral saavd kõik noorteakadeemia õpilased liituda ka intensiivõppe kursuse või WAF kooriga. Nende kohta loe lähemalt valikkursuste lehelt.

Kellele noorteakadeemia sobib?

Noorteakadeemiasse on oodatud kõik laulmisest huvitatud noored olenemata stiilieelistusest: nii rütmimuusika (pop, rock, heavy, R’n’B jne) kui klassikalised lauljad. Kursustel osalemisel ei ole määrav laulja varasem kogemus, see on sobiv nii alustavatele lauljatele kui neile, kellel on kogemust rohkem. Rühmad pannakse kokku vastavalt lauljate tasemele.

Noorteakadeemias saavad lauljad põhjaliku teoreetilise ja praktilise ülevaate CVTst (Complete Vocal Technique). Õpitakse tundma ja kasutama hääleanatoomiat ja -füsionoomiat, laulmise üldaluseid, erinevaid vokaali kasutamise meetodeid, häälevärvi muutmist heledamaks ja tumedamaks. Anname ülevaate kõikidest võimalustest, milleks inimhääl võimeline on.

Fookuses on laulja individuaalne tehniline ja artistlik areng. Õppesse kuuluvad mikrofonitehnika, oma niši ja stiili leidmine ning interpretatsiooni tunnid. Õpitakse ka efekte (ornamentaaltehnika ehk kiired keerutused ja kaunistused, vibraato, hääle “murdmistehnika”, õhu lisamine häälele).

Kõike õpitut treenitakse järjepidevalt nii harjutustes kui laule lauludes. Iga laulja valib endale sobivad laulud ise.

Noorteakadeemia õpilased jaotatakse rühmadesse vastavalt tasemele. 

Miks rühmatunnid?

Kursused koosnevad inspireerivatest rühmatundidest, kus valitseb avatuse ja usalduse õhkkond ning tööd tehakse individuaalselt ka iga lauljaga. Tundides analüüsivad lauljad nii enese kui kursusekaaslaste õppeprotsessi edenemist, artistlikke tugevusi ja nõrkusi. Kursused on intensiivsed ja efektiivsed, võimaldades rakendada värskelt õpitut kohe ka praktikas. Meie kogemus ütleb, et WAFis rakendatav rühmaõppemeetod tagab üldiselt individuaaltunnist kiirema ning mitmekülgsema arengu. Gruppide suurus on keskmiselt 8-12 lauljat.