fbpx

Individuaaltundides saab professionaali käe all tegeleda süvitsi laulja personaalsete vajadustega. WAF kool pakub ka vokaaltehnika workshopi kooridele ning kahepäevaseid vokaaltehnika kursuseid lauluõpetajatele.

Individuaaltunnid on mõeldud spetsiifiliste soovide või vokaalprobleemidega lauljatele, nt konkreetsete lugude ettevalmistamisel esinemisteks, lauluvõistlustele, stuudiosalvestuseks jms. Samuti aitame individuaaltundides inimesi, kellel on laulmise või kõnehäälega probleeme (näitlejad, treenerid, tõlgid, õpetajad jt). Individuaaltund sobib ka hääleesmaabi vajavatele inimestele.

Lihtsalt vokaaltehnika õppimiseks ja laulja üldiseks arendamiseks soovitame noorteakadeemiat või vokaaltehnika kursuseid.

Hääleprobleemid ja -esmaabi

WAF kool tegeleb CVT-le toetudes ka problemaatiliste häältega: inimestega, kes on mingil põhjusel “kaotanud” hääle või häälepaelte operatsiooni järgsete probleemidega, ühepoolse häälepaelte halvatusega, tiheda häälekasutamise koormusega seotud lihaspingete vabastamisega jne.

Anname ka hääleesmaabi inimestele, kellel on “hääl ära”, kuid ees ootab näiteks kontsert või muu esinemine. Hääleesmaabi ei saa teha inimestele, kellel on viirushaigus, nupud häälepaeltel või allergilised probleemid. Selle, kas esmaabi saab teha, otsustab lauluõpetaja peale inimese probleemiga tutvumist.

Individuaaltundide võtmiseks kirjutage info@waf.ee või võtke ühendust meie õpetajatega.


koorVokaaltehnika workshop kooridele

See sisaldab 3-tunnist loengut ja 2-tunnist praktilist tööd kooriga (Soovi korral võib tundide vahekorda muuta.) Workshopi võib korraldada WAF kooli ruumides või koori enda ruumides. Väljaspool Tallinna lisanduvad kursuse maksumusele ka transpordikulud.

Hind: 400 €


Kahepäevane vokaaltehnika kursus lauluõpetajatele

Grupi suurus minimaalselt 5 inimest, maksimaalselt 10 inimest. Kursus alustab siis, kui vajalik arv inimesi on registreerunud. Kursuse kogumaht 2 x 6 tundi.

Hind: 180€ inimese kohta.