fbpx

Elsa Nagel

vokaalpedagoog

Elsa kutsumus on töö laste ja noortega. Ehkki pärit muusikute perest pole ta ise kunagi väga lavale kippunud, vaid soovinud aidata teistel sinna jõuda. Ta on lõpetanud Elleri-kooli laulu eriala, enne WAF kooli õpetas Loomeviisi erahuvikoolis, vedas lastelaagreid ja oli eraõpetaja.

Elsa suudab ühtviisi hästi suhelda nii kolme- kui ka kolmeteistaastasega ning just tänu oma õpilastele on ta suutnud säilitada alati rõõmsa meele ja positiivse ellusuhtumise. Tema jaoks pole muusika ainult teooria ja teostus, vaid ka looming. Seetõttu pikib ta ka kõige pisemate õpilaste laulutundidesse palju improviseerimist ja muusikaloomet, et aidata neil mõista, et kõik on võimelised ise looma. „See loomine algab hetkest, mil õpilane hakkab tundma end mugavalt – just siis sünnibki eneseväljendus. Need on ka ühtlasi parimad hetked mu töös,“ ütleb Elsa.

Õppetöö kõrvalt kirjutab ta klassikalist muusikat ja luuletusi, mängib klaverit ja annab aeg-ajalt ka kitsamas ringis kontserte.