fbpx

CVICVT on vokaaltehnika ja selle õpetamise meetod, mida kasutatakse 26 riigis üle maailma. See on leidnud kasutust paljudes erinevates muusikaülikoolides, akadeemiates, teatrikoolides, kutsekoolides maailmas, enim CVT koolitusega häälespetsialiste leidub Põhja-Euroopas.

CVT ei ole seotud ühegi konkreetse muusika- või laulmise stiiliga, vaid hõlmab endas kõik võimalused, milleks inimhääl on võimeline. Seejuures toetub CVT anatoomilistele ja füsioloogilistele faktidele ning võimalikult lihtsale ja konkreetsele pedagoogikale. CVT aluspõhimõte on, et kõik, mida laulja või muidu palju häält kasutav inimene oma häälega teeb, peab olema mugav ja tervislik.

 

CVT logo

CVT volitatud õpetaja on lõpetanud 3-aastase laulja/lauluõpetaja kursuse Complete Vocal Instituudis Kopenhaagenis ja on seeläbi kvalifitseeritud professionaalse laulja ja -õpetajana. Ta on tõestanud oma võimed ja oskusi CVT demonstreerimisel, tehnikate õpetamisel, filosoofia ja õpetamismeetodite rakendamisel. Ta omab põhjalikke teadmisi vokaaliga seotud anatoomiast, õpetamismeetoditest, laialdasi teadmisi hääleprobleemide lahendamisest, oskab läbi viia hääle esmaabi programmi (kiire hääletaastamise programm), omab ülevaadet kõikidest hääletekitamise meetoditest, oskab neid demonstreerida ja õpetada.

CVT volitatud õpetaja on kohustatud end regulaarselt täiendama nii teoreetiliselt kui praktiliselt vastavalt viimaste uuringutele hääleteaduses ja praktilises tehnikaõppes ning peab olema kursis värskete suundadega pedagoogikas. Volitatud õpetaja staatuse säilitamiseks ning veendumaks, et õpetaja vastab CVT volitatud õpetaja järjepidevale tasemele, peab ta vähemalt kord kolme aasta jooksul oma volitusi pikendama, st osalema CVT täienduskoolitustel või sooritama uuesti eksamid.

WAF kooli pedagoogid Maiken (Kadri Koppel) ja Bert Pringi said CVT volitatud õpetaja tunnistuse 2009. aastal ning pärast seda on nad käinud järjepidevalt täienduskoolitustel.

Lisainfot CVT kohta leiab aadressilt: http://completevocalinstitute.com/