fbpx

Valikkursused on suunatud erinevate muusikaliste oskuste arendamiseks, seejuures ei ole nendel kursustel osalemiseks vaja läbida lauljate sissastumiskatseid.

Lisaks vokaaltehnikale on WAF koolis võimalik õppida valikkursustel, mis on suunatud erinevate muusikaliste oskuste arendamismiseks. Näiteks saateklaver/jazzsolfedžo, laulukirjutamine, laulusõnade kirjutamine, muusika produtseerimine jm.

Valikkursustele on võimalik registreerida kord poolaastas ning pakutavad kursused on igal semestril erinevad.


Sügissemester 2021/2022

WAF koor

WAF koor on show-koor, kus emotsioone tagasi ei hoita! See on valikaine, kus tegeletakse nii laulmise kui tantsimisega üheaegselt. Põhiline eesmärk on Valge Gospel 2022. Koori tegevusega koos käivad tihti etteasted ja esinemised erinevatel üritustel ja kontsertidel.

Koori proovid toimuvad kell 18.30–20.30, Tartus teisipäeviti, Tallinnas kolmapäeviti ja Pärnus neljapäeviti. Koori kuutasu on 20€. Sügissemestril toimuvad koori proovid oktoobrist jaanuarini (osalemistasu kokku 80€).

Koori on oodatud kõik alates 12aastased WAFi õpilased.

Kooriga liitumiseks täida hiljemalt 8. oktoobriks registreerimisankeet.

Esimene kooriproov toimub Tartus, 12. oktoobril, Tallinnas, 13. oktoobril ja Pärnus 14. oktoobril.


Intensiivõpe

Intensiivõppe õpilastel on võimalus kahekordistada oma tundide arvu. Lisaks tavapärastele vokaaltehnika tundidele toimuvad intensiivõppes tunnid kord kuus (pikk intensiivõppe päev nädalavahetuseti 10–17) või kaks korda kuus (Tallinnas esmaspäeviti 17.30–20.30). Intensiivõppes tegeletakse lugude laulmisega ja tehnika arendamisega läbi õpilase valitud lugude. Intensiivõppe grupid avatakse 2021. aasta sügisel Tallinnas, Pärnus ja Tartus.

Intensiivõppe kuutasu on 50 eurot. Tunnid toimuvad sügissemestril oktoobrist jaanuarini. Kokku on intensiivõppe kursuse tasu 250 €.

Intensiivõppesse on oodatud kõik alates 14aastased WAFi õpilased. Kohtade arv on piiratud. Grupi täitudes registreerumine vastavasse gruppi lõpeb.

Intensiivõppega liitumiseks täida hiljemalt 8. oktoobriks registreerimisankeet.