fbpx

Valikkursused

Lisaks vokaaltehnikale on WAF koolis võimalik õppida valikkursustel, mis on suunatud erinevate muusikaliste oskuste arendamismiseks
Valikkursustele on võimalik registreerida kord poolaastas ning pakutavad kursused on igal semestril erinevad
Näiteks saateklaver, jazzsolfedžo, laulukirjutamine, laulusõnade kirjutamine, muusika produtseerimine jm

KEVADSEMESTER 2022/2023

Waf koor

WAF koor on show-koor, kus emotsioone tagasi ei hoita! See on valikaine, kus tegeletakse nii laulmise kui tantsimisega üheaegselt. Põhilised väljundid on suurkontserdid nagu BOW ja Valge Gospel. 2024. aasta sügisel on fookuses 2024. a detsembris toimuvad Queeni lugudest koosnevad “We Will Rock You” suurkontserdid. Koori tegevusega kaasnevad tihti etteasted ja esinemised erinevatel üritustel ja kontsertidel.

Vaata näiteid koori varasemast tegevusest.

  • Kooriga liitumiseks täida registreerimisankeet WAFi e-koolis..
  • Koori proovid toimuvad kell 17.30–20.00, Pärnus esmaspäeviti, Tartus teisipäeviti ja Tallinnas kolmapäeviti.
  • Sügissemestril toimuvad koori proovid septembrist detsembrini (osalemistasu kokku 80€).
  • Koori on oodatud kõik noorteakadeemiale ja vokaaltehnika kursuste õpilased.

KEVADSEMESTER 2022/2023

Vokaaltehnika intensiivõpe

Intensiivõppe õpilastel on võimalus kahekordistada oma tundide arvu. Lisaks tavapärastele vokaaltehnika tundidele toimuvad intensiivõppe tunnid kord kuus (pikk intensiivõppe päev nädalavahetuseti 10–17) või kaks korda kuus (nädala sees õhtuti kl 17.30–20.30). Millistel aegadel toimuv grupp ja millises linnas avatakse selgub kohe pärast registreerumist.

Intensiivõppes tegeletakse lugude laulmisega ja tehnika arendamisega läbi õpilase valitud lugude.

  • Intensiivõppe tunnid toimuvad sügissemestril oktoobrist jaanuarini ning kevadsemestril veebruarist maini.
  • Kokku on intensiivõppe kursuse tasu 240€ poolaastas.
  • Intensiivõppesse on oodatud kõik alates 14aastased WAFi õpilased. Kohtade arv on piiratud. Grupi täitudes registreerumine vastavasse gruppi lõpeb.
  • Intensiivõppega liitumiseks täida registreerimisankeet WAFi e-koolis.