fbpx

Vokaaltehnika kursustele ootame 17-aastaseid ja vanemaid lauljaid üle Eesti: need toimuvad vastavalt õpetajate võimalusele kord kuus nädalavahetuseti või kaks korda kuus nädala sees õhtuti rühmatunnina.

Vokaaltehnika rühmatunnis (nädalavahetustel kord kuus kl 10-17, nädala sees kaks korda kuus, korraga 3h)) õpitakse laulmist rakendades CVT (Complete Vocal Technique) meetodit erinevate õpetajate käe all. CVT kursustel keskendutakse laulja individuaalse tehnilise töö kõrval ka artistlikule arengule. Tunnid sisaldavad nii teooriat kui vokaaltreeningut, samuti antakse koduseid ülesandeid ning toimuvad soololaulude kontserdid, kus laulja valib ise esitatava loo. Kursused on intensiivsed ja efektiivsed, võimaldades rakendada värskelt õpitut kohe ka praktikas.

Kursuse õppetasu on sügissemestril 450€ (september-jaanuar, 5 kuud), kevadsemestril 360€ (veebruar-mai, 4 kuud). Tasumine toimub arve alusel semestri alguses. Osadena maksmise korral (kahes osas või igakuiselt) lisandub õppetasule 10€ kuu kohta ning õppetasu on sel juhul sügissemestril 500€ ja kevadsemestril 400€.

Võimalus on õppida ka intensiivõppes ning liituda WAF kooriga. Selle kohta loe lähemalt valikkursuste lehelt.

Kellele CVT sobib?

CVT kursustele on oodatud kõik lauljad olenemata stiilist: nii rütmimuusika (pop, rock, heavy, R’n’B jne) kui klassikalised lauljad. Kursusel osalemisel ei ole määrav laulja varasem kogemus, see on sobiv nii alustavatele lauljatele kui treenitud professionaalidele. Kursused komplekteeritakse vastavalt lauljate tasemele.

  • Esimesel aastal ehk CVT baaskursusel saavad lauljad põhjaliku teoreetilise ja praktilise ülevaate CVTst (Complete Vocal Technique). Õpitakse tundma ja kasutama hääleanatoomiat ja füsionoomiat, laulmise üldaluseid, erinevaid vokaali kasutamise meetodeid, häälevärvi muutmist heledamaks ja tumedamaks. Anname ülevaate kõikidest võimalustest, milleks inimhääl võimeline on. Kõike õpitut treenitakse järjepidevalt nii harjutustes kui laule lauludes. Iga laulja valib endale sobivad laulud ise.
  • Teisel aastal ehk CVT jätkukursusel treenitakse edasi esimesel aastal õpitut ning tegeletakse veelgi rohkem laulude laulmisega. Fookuses on laulja individuaalne tehniline ja artistlik areng. Teise aasta õppesse kuuluvad mikrofonitehnika, oma niši ja stiili leidmise ning interpretatsiooni sessioonid. Õpitakse tundma ja harjutatakse ka efekte (ornamentaal, vibraato, hääle “murdmistehnika”, õhu lisamine häälele).
  • Kolmandal aastal ehk CVT süvakursusel tegeletakse laulja individuaalsete spetsiifiliste vajadustega, näiteks akustiline laulmine, live-esinemine või mingi kindla muusikastiili omandamine. Samuti õpitakse ja treenitakse efekte: distortion, growl, rattle, grunt, creak, creaking ehk õpitakse tervislikult kasutama erinevaid “kärinaid”. Samal ajal jätkub pidev vokaaltehnika treening lauljate enda valitud lauludega.
  • Edasijõudnud lauljate kursusel tegeletakse lauljate endi valitud lugude laulmisega. Õpetaja aitab lahendada lauludes vokaalseid probleeme ning aitab lauljat kõiges, milles laulja tunneb puudujääke või soovi areneda. Lauljad saavad tegeleda just nende teemade ja  lauludega, millega nad soovivad. Tundides tehakse tööd väikestes gruppides, mis võimaldab nii individuaalset tööd kui pakub inspiratsiooni ja väljakutseid üksteisele.

Milline CVT kursus valida?

Õppetöö jaguneb tasemeteks vastavalt sellele, kaua laulja on WAF koolis käinud. CVT jätkukursuse ja süvakursusel osalemise eelduseks on eelmise taseme CVT kursuste läbimine. See tähendab, et tulles WAF kooli õppima ei saa esimesel aastal kohe võtta süva- ega jätkukursust.

Miks rühmatunnid?

Kursused koosnevad rühmatundidest, kus valitseb avatuse ja usalduse õhkkond ning tööd tehakse individuaalselt iga lauljaga. Tundides analüüsivad lauljad nii enese kui kursusekaaslaste õppeprotsessi edenemist, artistlikke tugevusi ja nõrkusi. Kursused on intensiivsed ja efektiivsed, võimaldades rakendada värskelt õpitut kohe ka praktikas. Meie kogemus ütleb, et WAFis rakendatav rühmaõppemeetod tagab üldiselt individuaaltunnist kiirema ning mitmekülgsema arengu. Gruppide suurus on keskmiselt 8-12 lauljat.