WAF kool pakub ka vokaaltehnika workshopi kooridele ning kahepäevaseid vokaaltehnika kursuseid lauluõpetajatele.

koorVokaaltehnika workshop kooridele

See sisaldab 3-tunnist loengut ja 2-tunnist praktilist tööd kooriga (Soovi korral võib tundide vahekorda muuta.) Workshopi võib korraldada WAF kooli ruumides või koori enda ruumides. Väljaspool Tallinna lisanduvad kursuse maksumusele ka transpordikulud.

Hind: 400 €


Kahepäevane vokaaltehnika kursus lauluõpetajatele

Grupi suurus minimaalselt 5 inimest, maksimaalselt 10 inimest. Kursus alustab siis, kui vajalik arv inimesi on registreerunud. Kursuse kogumaht 2 x 6 tundi.

Hind: 160 € inimese kohta.