Valikkursused on suunatud erinevate muusikaliste oskuste arendamiseks, seejuures ei ole nendel kursustel osalemiseks vaja läbida lauljate sissastumiskatseid.

Lisaks vokaaltehnikale on WAF koolis võimalik õppida valikkursustel, mis on suunatud erinevate muusikaliste oskuste arendamismiseks. Näiteks saateklaver/jazzsolfedžo, laulukirjutamine, laulusõnade kirjutamine, muusika produtseerimine jm.

Valikkursustele on võimalik registreerida kord poolaastas ning pakutavad kursused on igal semestril erinevad.