fbpx

Pilliõppe ja solfedžo erialasid on võimalik õppida Tartu WAF laulukoolis.

Õpe toimub kord nädalas ja väikestest 4–10-liikmelistes rühmades.

Solfedžo tundides õpitakse baasteadmisi nii teoorias kui praktikas: intervallid, laadid, helistikud, kolmkõlad jne. Solfedžo tunni pikkus on 45 min ning selle maksumus on 225€ sügissemestril (september–jaanuar, 5 kuud) ning 180€ kevadsemestril (veebruar–mai, 4 kuud). Tasumine toimub arve alusel semestri alguses.

Pilliõppes on võimalik õppida kitarri, basskitarri, ukulelet ja viiulit. Pillitundides arendatakse õpilase individuaalseid mänguoskuseid, saatepilli tehnikat, muusikalist eneseväljendust ning õpitakse harjutama ning pakutakse võimalus avalikult muusikat esitada. Tunnid toimuvad kord nädalas 60 min. Kursuste maksumus on 300 € sügissemestril (september–jaanuar, 5 kuud) ja 240 € kevadsemestril (veebruar–mai, 4 kuud). Tasumine toimub arve alusel semestri alguses.

Individuaaltunnid toimuvad õpetajaga kokku lepitud ajal, intervalli ja tasu eest.

Kui pilliõpe ja/või solfedžo õpe on kõrvaleriala, s.t õpilane õpib põhierialana WAF laulukoolis juba mõnda teist eriala, rakendub kõrval eriala(de) tasule 10% soodustus.