Valikkursused on suunatud erinevate muusikaliste oskuste arendamiseks, seejuures ei ole nendel kursustel osalemiseks vaja läbida lauljate sissastumiskatseid.

Lisaks vokaaltehnikale on WAF koolis võimalik õppida valikkursustel, mis on suunatud erinevate muusikaliste oskuste arendamismiseks. Näiteks saateklaver/jazzsolfedžo, laulukirjutamine, laulusõnade kirjutamine, muusika produtseerimine jm.

Valikkursustele on võimalik registreerida kord poolaastas ning pakutavad kursused on igal semestril erinevad.

2018/19 sügissemestri valikkursustele saab REGISTREERUDA kuni 30. oktoobrini. Valikkursused alustavad 1. novembril.

Sügissemester 2018/19

Saateklaver lauljatele (algtase). Kursuse eesmärk on õppida ennast ja teisi klaveril saatma. Kursusel õpitakse selgeks duurimärgid ning harjutatakse nende praktilist kasutamist klaveril meloodiate harmoniseerimisel ning saate kujundamisel erinevates stiilides, õpitakse saateklaveri jaoks vajalikku jazzharmooniat. Kodus harjutamiseks on vajalik omada klaverit või süntesaatorit (pilli kvaliteet ei ole oluline, piisab ka lastesüntesaaatorist, millel on vähem klahve, kui päris klaveril).

Kursuse juhendaja: Martin Kuusk

Toimumisaeg: alates 1. novembrist neljapäeviti kell 15:30-17:00 ja kell 17:00-18:30.

Kursuse tasu on 120€ (november-jaanuar).

Tabelis on näha kursustele registreerunute arv reaalajas. Tabeli värskendamiseks laadige veebileht uuesti.

Registreerunud
Maksimaalne õpilaste arv
Ootejärjekorras
Saateklaver lauljatele N, kl 15:30480
Saateklaver lauljatele N, kl 17:00780