Individuaaltundides saab professionaali käe all tegeleda süvitsi iga laulja personaalsete vajadustega.

Individuaaltunnid on mõeldud spetsiifiliste soovide või vokaalprobleemidega lauljatele, nt konkreetsete lugude ettevalmistamisel esinemisteks, lauluvõistlustele, stuudiosalvestuseks jms. Samuti aitame individuaaltundides inimesi, kellel on laulmise või kõnehäälega probleeme (näitlejad, treenerid, tõlgid, õpetajad jt). Individuaaltund sobib ka hääleesmaabi vajavatele inimestele.

Lihtsalt vokaaltehnika õppimiseks ja laulja üldiseks arendamiseks soovitame noorteakadeemiat või vokaaltehnika kursuseid.

Hääleprobleemid ja -esmaabi

WAF kool tegeleb CVT-le toetudes ka problemaatiliste häältega: inimestega, kes on mingil põhjusel “kaotanud” hääle või häälepaelte operatsiooni järgsete probleemidega, ühepoolse häälepaelte halvatusega, tiheda häälekasutamise koormusega seotud lihaspingete vabastamisega jne.

Anname ka hääleesmaabi inimestele, kellel on “hääl ära”, kuid ees ootab näiteks kontsert või muu esinemine. Hääleesmaabi ei saa teha inimestele, kellel on viirushaigus, nupud häälepaeltel või allergilised probleemid. Selle, kas esmaabi saab teha, otsustab lauluõpetaja peale inimese probleemiga tutvumist.

Individuaaltundide võtmiseks võtke ühendust meie õpetajatega.