Kursuste täituvus

Allolevas tabelis on näha kursustele registreerunute arv reaalajas. Tabeli värskendamiseks laadige veebileht uuesti.

Valikainete kohta saab lähemalt lugeda ainekursuste lehelt.

Registreerunud
Maksimaalne õpilaste arv
Ootejärjekorras
Saateklaver lauljatele (algajad)480
Saateklaver lauljatele (edasijõudnud)080
More singing885
WAF koor42800