Kursuste täituvus

Allolevas tabelis on näha kursustele registreerunute arv reaalajas. Tabeli värskendamiseks laadige veebileht uuesti.

Valikainete kohta saab lähemalt lugeda ainekursuste lehelt.

Registreerunud
Maksimaalne õpilaste arv
Ootejärjekorras
Saateklaver ja solfedžo (algajatele)11160
Saateklaver ja solfedžo (edasijõudnutele)2160
Interpretatsioon ja castinguks valmistumine16201