Alates 2016/2017 õppeaastast on WAF laulukooli õppekavas uued ainekursused, mis on suunatud lisaks vokaaltehnika arendamisele ka laulja professionaalsele arengule ning laulukirjutamise oskusele. Samuti on uus semestrite jaotus kuude lõikes:

 1. semester: september – jaanuar (5 kuud)
 2. semester: veebruar – mai (4 kuud)

Vaheajad 2017/2018 õppeaastal:

21.–29. oktoober 2017;
23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
24. veebruar – 4. märts 2018;
21. aprill – 1. mai 2018;
Kevadsemestri lõpp 31. mai 2018.

Kõikidele WAF kooli vastu võetud õpilastele on kohustuslik vokaaltehnika kursus, sellele lisaks on võimalik valida teisi kursuseid vastavalt enda soovidele ja vajadustele. Vokaaltehnika kursuse poolaastatasu on 325 eurot, teiste kursuste tasu on 180 eurot (vt allolevat tabelit).

WAF kooli õpilastele on hinnasoodustus 20 eurot iga täiendava kursuse pealt. See tähendab, et kui võtad lisaks vokaaltehnikale näiteks ka saateklaveri kursuse, on saateklaveri kursuse poolaasta tasu 160 eurot.

Vokaaltehnika kursusel osalemiseks tuleb läbida WAF kooli sisseastumiskatsed. Valikkursusi võivad aga võtta ka need, kes ei ole WAF kooli õpilased. Sel juhul on valitud esimese kursuse tasu 260 eurot ja täiendavate kursuste tasu 180 eurot kuus.

2017/2018 õppeaasta sügissemestri kursused

aine maht osalejate arv kestvus poolaasta tasu
Vokaaltehnika 1,5 h (90 min) nädalas kõigile kohustuslik 5 kuud 325 EUR
Saateklaver ja solfedžo 2 h (120 min) üle nädala kuni 8 in 4 kuud 180 EUR
Interpretatsioon ja castinguks valmistumine 2 h (120 min) üle nädala kuni 10 in 4 kuud 180 EUR

Registreerimine sügissemestri valikkursustele toimub 4.10-10.10.2017 WAFi kodulehel.

Vokaaltehnika on kõikidele WAF kooli õpilastele kohustuslik kursus. Teisi ainekursuseid võib kombineerida vastavalt soovile. Ainekursusel osalejate miinimumarv on 5 inimest, vähemate soovijate korral kursust ei avata. Õpilastele väljaspoolt WAF kooli on esimese valikkursuse tasu 260 eurot, järgnevate tasu 180 eurot.

2017/2018 õppeaasta kevadsemestri kursused

aine maht osalejate arv kestvus poolaasta tasu
Vokaaltehnika 1,5 h (90 min) nädalas kõigile kohustuslik 4 kuud 260 EUR
Saateklaver lauljatele 1,5 h (90 min) üle nädala kuni 8 in, 2 gruppi 4 kuud 180 EUR
More singing 2,5 h (150 min) üle nädala kuni 8 in 4 kuud 180 EUR
WAF koor 2 h (120 min) üle nädala (esimene tund 15.veebruaril kell 18:00)   4 kuud 100 EUR

Registreerimine kevadsemestri valikkursustele toimub 30.01-9.02.2018 WAFi kodulehel.

Vokaaltehnika on kõikidele WAF kooli õpilastele kohustuslik kursus. Teisi ainekursuseid võib kombineerida vastavalt soovile. Ainekursusel osalejate miinimumarv on 5 inimest, vähemate soovijate korral kursust ei avata. WAF kooli õpilastele on hinnasoodustus 20 eurot iga täiendava kursuse pealt. See tähendab, et kui võtad lisaks vokaaltehnikale näiteks ka saateklaveri kursuse, on saateklaveri kursuse poolaasta tasu 160 eurot. Õpilastele väljaspoolt WAF kooli on esimese valikkursuse tasu 260 eurot, järgnevate kursuste tasu 180 eurot.

Makseinfo

Makse saaja: WAF Mittetulundusühing
Arvelduskonto SEB Pangas: EE531010220074610018
Arvelduskonto Nordea pangas: EE241700017004387534
Selgitusse märkida õpilase nimi

Sügissemestri õppetasu maksetähtaeg on 20. september 2017.
Kevadsemestri õppetasu maksetähtaeg on 12. veebruar 2018.

Lisainfo:

 • Koolituskulud tuludeklaratsioonile
  MTÜ WAF omab Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba, mille alusel kantakse makstud õppetasud tuludeklaratsioonis koolituskulude alla ja sellelt saab kuni 18-aastase lapse eest õppetasu maksja tagasi tulumaksu osa. Info õppetasu maksete kohta esitab Maksu- ja Tolliametile MTÜ WAF. Selleks vajame kindlasti õppetasu maksja isikukoodi. (Alates 2016. aastast ei anta enam tulumaksusoodustust täiskasvanute hobikoolitusega seotud kuludelt.)
 • Õppemaksu tasumise periood
  Õppemaksu tasumine toimub õppeperioodide (semestrite) kaupa. Erandkorras on võimalik taotleda kuu kaupa maksmist. Selleks on vaja koolile esitada kirjalik avaldus koos põhjendusega, miks soovitakse kuu kaupa maksta. Avalduses on ka kinnitus, et nõustute maksma õppemaksu kuni semestri lõpuni isegi juhul, kui õpilane soovib õppimise lõpetada enne semestri lõppu. Avalduse blanketi saab alla laadida SIIT.
 • Õpingute katkestamine semestri keskel
  Kui õpilane tahab lõpetada õppimise koolis enne semestri lõppu, siis juba tasutud semestri õppemaks tagastamisele ei kuulu.
 • Soodustus
  Õpilastele, kelle perest käib meie koolis kaks või enam last, on võimalik taotleda 10% soodustust.